هاست لینوکس معمولی

بهترین پشتیبانی متعلق به شماست

معمولی 200 مگابایت

5 گیگابایت پهنای باند
2 دیتابیس
0 ادآن دامین
1 ایمیل
نامحدود ساب دامین
نامحدود پارک دامین

معمولی 500 مگابایت

10 گیگابایت پهنای باند
3 دیتابیس
1 ادآن دامین
5 ایمیل
نامحدود ساب دامین
نامحدود پارک دامین

معمولی 1 گیگابایت

20 گیگابایت پهنای باند
4 دیتابیس
1 ادآن دامین
10 ایمیل
نامحدود ساب دامین
نامحدود پارک دامین